واردات کالا

واردات کالا

واردات کالا شامل کالاهای خارجی و خدماتی است که توسط ساکنان یک کشور خریداری می شود.واردات کالا
ساکنان به شهروندان ، شرکت ها  و دولت گفته می شود.
مهم نیست که واردات یا نحوه فرستادن آنها چیست.
حمل و نقل آن می تواند با کامیون ، قطار ، هواپیما و یا حتی در یک چمدان دستی با هواپیما باشد.
 اگر آنها در یک کشور خارجی تولید شوند و به ساکنان داخلی فروخته شود، واردات گفته می شود.
حتی محصولات و خدمات گردشگری نیز جزء واردات محسوب می شوند.
هنگامی که به یک سفر خارجه می روید کالا و  اجناسی که به عنوان سوغاتی خریداری می شوند نیز جزء واردات محسوب می شود.
برای واردات کالا در حجم زیاد هر کشوری نیاز به ترخیص کالا از گمرک آن کشور می باشد.