هزینه ترخیص

هزینه ترخیص

هزینه ترخیص یک سند یا رکورد معامله بین صادر کننده و وارد کننده است. هنگامی که کالای وارداتی قابل دسترس است، صادر کننده یک هزینه ترخیص برای اخذ هزینه کالاها به وارد کننده می پردازد.

هزینه ترخیص شامل اطلاعات اساسی در مورد معامله است و همیشه برای ترخیص کالا از گمرک مورد نیاز است.

اگرچه برخی ازقوانین مختص به تجارت صادرات و واردات است، آن را مشابه یک صورتحساب فروش عادی می دانند.

حداقل داده هایی که معمولا شامل قرارداد می شوند عبارتند از:

اطلاعات در مورد صادر کننده و وارد کننده (نام و آدرس)

تاریخ صدور

شماره صورتحساب

شرح کالا (نام، کیفیت و غیره)

واحد اندازه گیری

تعداد کالا

ارزش واحد

مقدار کل آیتم

مجموع ارزش فاکتور و هزینه پرداختی ترخیص مبلغ معادل باید در یک ارز که به طور آزادانه قابل تبدیل به یورو یا دیگر اقلام قانونی در کشور مرتبط وارداتی است، نشان داده شود.

شرایط پرداخت (روش و تاریخ پرداخت، تخفیف، و غیره) و شرایط تحویل هزینه ترخیص بایستی توسط صادر کننده مطابق با روش کسب و کار استاندارد تهیه شود و باید در اصل همراه با حداقل یک کپی ارائه شود.

به طور کلی، فاکتور لازم نیست که امضا شود.

در عمل، اصل و کپی فاکتور اغلب امضا می شوند. فاکتور تجاری ممکن است در هر زبان آماده شود.

با این حال، ترجمه به زبان انگلیسی توصیه می شود

هزینه ترخیص

هزینه ترخیص یک سند یا رکورد معامله بین صادر کننده و وارد کننده است.

هنگامی که کالای وارداتی قابل دسترس است، صادر کننده یک هزینه ترخیص برای اخذ هزینه کالاها به وارد کننده می پردازد.

هزینه ترخیص شامل اطلاعات اساسی در مورد معامله است و همیشه برای ترخیص کالا از گمرک مورد نیاز است.

اگرچه برخی ازقوانین مختص به تجارت صادرات و واردات است، آن را مشابه یک صورتحساب فروش عادی می دانند.

حداقل داده هایی که معمولا شامل قرارداد می شوند عبارتند از:

اطلاعات در مورد صادر کننده و وارد کننده (نام و آدرس)

تاریخ صدور

شماره صورتحساب

شرح کالا (نام، کیفیت و غیره)

واحد اندازه گیری

تعداد کالا

ارزش واحد

مقدار کل آیتم

مجموع ارزش فاکتور و هزینه پرداختی ترخیص مبلغ معادل باید در یک ارز که به طور آزادانه قابل تبدیل به یورو یا دیگر اقلام قانونی در کشور مرتبط وارداتی است، نشان داده شود.

شرایط پرداخت (روش و تاریخ پرداخت، تخفیف، و غیره) و شرایط تحویل هزینه ترخیص بایستی توسط صادر کننده مطابق با روش کسب و کار استاندارد تهیه شود و باید در اصل همراه با حداقل یک کپی ارائه شود.

به طور کلی، فاکتور لازم نیست که امضا شود. در عمل، اصل و کپی هزینه ترخیص اغلب امضا می شوند. فاکتور تجاری ممکن است در هر زبان آماده شود. با این حال، ترجمه به زبان انگلیسی توصیه می شود

لوازم استخر