محصولات وارداتی

۱-      پمپ استخر

۲-     سرامیک استخر

۳-      فیلترها و تجهیزات تصفیه آب

۴-      نهاده های خوراک دام و طیور ذرت، گندم، جو، کنجاله سویا، گلوتن ذرت

۵-      ماشین آلات

۶-       لوازم بهداشتی و پزشکی