استخدام

1- مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی (*)

کد ملی(*)

تاریخ تولد (*)

آدرس محل سكونت (*)

تلفن همراه (*)

نام پدر (*)

جنسیت (*)
[radio* radio-486 default:1 "مرد" "زن"]

وضعیت تأهل(*)
مجردمتأهل

تلفن ثابت(*)

ایمیل (*)

2- سوابق تحصيلی

آخرین مدرک تحصیلی (*)
ديپلمفوق ديپلملیساسفوق لیسانسدکتری

رشته تحصیلی (*)

تاریخ أخذ مدرک (*)

به چه زبانهای تسلط دارید؟

نام و نام خانوادگی معرف

نام آخرین محل کار

شغل مورد علاقه

شماره همراه معرف

شماره تماس آخرین محل کار